امروز

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

 

    گروه مدارهای مجتمع آنالوگ یکی از توانمندترین گروههای طراحی مدارهای مجتمع در سطح کشور میباشد که سابقه انجام پروژه های بسیار با ارزشی را دارد. مهمترین پروژه های انجام شده توسط این گروه مدارهای مبدل Data Converter بسیار سریع و کم توان میباشد. آزمایشگاه طراحی و تست مدارهای آنالوگ یکی از آزمایشگاههای مهم پژوهشکده میکروالکترونیک میباشد. این گروه در سابقه کاری خود، دریافت جوایز از جشنواره های مختلف، انجام پروژه برای شرکت های خارجی مطرح در زمینه طراحی مدار، انتشار مقالات مختلف، تربیت نیروهای متخصص طراحی مدارهای مجتمع و ..... را دارا میباشد.