امروز

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

 

 

 در سال 1375 گروه تحقيقي در زمينه ميكروالكترونيك به سرپرستي آقاي دكتر حديدي در دانشگاه اروميه شكل گرفت. اين گروه با خريد تعدادي كامپيوتر و نرم افزارهاي روز به صورت مجموعه كوچكي كار خود را آغاز كرد. در سال 1379 تحت عنوان (مركز تحقيقات ميكروالكترونيك) از وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري مجوز اصولي دريافت نمود. پس از موافقت دانشگاه اروميه در سال 1382 با ايجاد سازمان تشكيلاتي براي اين مجموعه تحت عنوان ‹‹ پژوهشكده ميكروالكترونيك›› وزارت علوم، تحقيقات، و فنآوري نيز طي نامه شماره 7980/22 مورخ 9/10/83 با ايجاد پژوهشكده ميكروالكترونيك موافقت قطعي به عمل آورد.

اهداف

هدف پژوهشکده تربیت نیروی متخصص برای صنعت مدرن مدارهای مجتمع و ایجاد تکنولوژی برای کسب درآمد، مخصوصا به صورت ارزی، برای پژوهشکده و دانشگاه می باشد. قاعدتا یک دانشگاه مدرن باید در جهت آفرینش علم و تکنولوژی و با اهداف مشخص در این راستا گام بردارد(همانطوریکه دانشگاه های کشورهای پیشرفته انجام می دهند) ما بر این باوریم که توانایی چنین کاری را در پژوهشکده میکروالکترونیک دانشگاه ارومیه داریم و مجدانه در این جهت تلاش می نماییم.